شیر شتر و سوسمار!!!

راستش حرفی ندارم بزنم توجه کنید فقط یه دانش آموز مرده اونهم افتاده بردن بیمارستان و تموم نه اینکه جزغاله شده باشه!!!

 وزیر آموزش و پرورش کویت به دنبال مرگ یک دانش آموز در مدرسه استعفا کرد.

به گزارش روزنامه کویتی القبس، این دختر دانش آموز دیروز چهارشنبه پس از تنبیه بدنی معلم در مدرسه دخترانه فراونیه کویت، درگذشت.

"نایف الحجرف" وزیر آموزش و پرورش کویت نیز همان روز و به دنبال بروز این حادثه، استعفای خود را تسلیم نخست وزیر کرد.

وزیر آموزش و پرورش مستعفی با انتشار اطلاعیه ای گفت: وزارت آموزش و پرورش روز سختی را پس از درگذشت دخترمان نوره (دانش آموز متوفی) می گذراند. من استعفا کردم زیرا معتقدم در برابر هر دانش آموز در مدرسه، مسؤولیت دارم.

وی افزود: براساس تحمل مسؤولیت سیاسی این حادثه، استعفای خود را ارائه کردم. وزارت آموزش و پرورش به بازسازی روحی دانش آموزان این مدرسه می پردازد. این موضوع از وظایف مستقیم وزارتخانه است.

وزیر آموزش و پرورش قبل از استعفا با برگزاری جلسه ای با حضور همه مقامات مرتبط با این حادثه، دستورات لازم برای پیگیری این موضوع را صادر کرد.

قبل از این هم وزیر کشور کویت به دنبال مرگ یک نفر در هنگام بازجویی پلیس، از سمت خود استعفا داد بود.

/ 0 نظر / 31 بازدید