عیدی سال به جامعه ایمنی و کارگران کشور!!!

خبر ساده و در عین حال تکان دهنده بود حتی فراتر از آن ویرانگر، مرگ 8 کارگر ساختمانی بدلیل سقوط از بالابر در اصفهان

همیشه پیامدهای حادثه را نمی توان بسادگی با هم مقایسه کرد. بعضی چیزها هستند (هم از نظر عموم مردم و هم از نظر علمی) که یک حادثه را بسیار تلختر از یک حادثه مشابه می کنند مثلا مرگ کارگری که درست سه روز پس از مرگ دلخراشش اولین بچه اش بدنیا می آید بچه ای که لبخند پدر را نه در اولین روزهای زندگی اش بلکه هیچگاه دیگر نمی بیند و یا حادثه ای که بسیار مفت و بچگانه رخ می دهد. من بعنوان کارشناس ایمنی سر خیلی از حادثه ها رفته ام و می روم و اعتراف می کنم همه آنها بدون استثاء عذابم می دهند ولی بعضی از حادثه ها هستند که آدم را ویران می کنند حادثه های که پیشگیری شان نه علمی می خواهد و نه تجربه ای فقط یک جو غیرت یک ذره وجدان یک ذره انسانیت. روی سخنم فقط با مهندسان و کارفرمایان و مالکان پروژه ساختمانی اصفهان که در آن این حادثه رخ داد نیست روی سخنم با هموطنانی است که حاضرند میلیاردها در یک پروژه کوچک سرمایه گذاری کنند و سود ببرند ولی دردشان می آید که ذره ای خرج ایمنی کارکنانشان خرج کنند کارکنانی که زندگی شان و سلامتی شان را خرج گذاران زندگی روزمره خود و خانواده شان می کنند. 8 نفر کشته دهها خانواده عزادار دهها بچه کوچک که امسال دیگر عیدی از پدرانشان نخواهند گرفت و مهمتر از آن دهها هموطنی که آینده شان با این حادثه مبهم شد.

من کارشناس ایمنی که نه حادثه دیدگان را از نزدیک می شناسم و نه مسئولیتی در ایمنی این پروژه داشتم و نه دخالتی در بروز آن، عید امسالم خراب شد از غصه هموطنانم از یادآوری اشک های غریبانه ای که از این به بعد فرزندان این حادثه دیدگان شبانه و در تاریکی بر روی بالشهایشان خواهند ریخت.

شما مسئول دولتی، شما بازرس محترم شما مالک عزیز شما مهندس ناظر و همه شماهای که در شکل گیری این حادثه و حوادث مشابه نقشی دارید عید خوبی خواهید داشت؟؟؟

/ 0 نظر / 28 بازدید